بیانیه ی دوم ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی داخل کشور/ نه به جمهوری اسلامی

بیانیه ی دوم ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی داخل کشور شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۳۸  ‍ ‍ ای همه ی آزادگان ایران و جهان چهل سال است که  ما ایرانیان گرفتار بدخیم ترین سرطان تاریخیم. سرطانی که از همان چهل سال پیش، بجان مردم ایران خزیده و دارایی های پولی و شعوری و آبرومندی … ادامه خواندن بیانیه ی دوم ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی داخل کشور/ نه به جمهوری اسلامی