سخنان حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های ۶۷ در جمع ادمکشان حکومت اسلامی (مسئولان مستقیم اعدام‌ها)

۱۹ مرداد ۱۳۹۵