محمدرضا عالی پیام شاعر، طنزپرداز و زندانی سیاسی از بند رسته که ماه گذشته، چهارشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ از زندان رجایی شهر آزاد شد، در هفته اخیر چندین مرتبه به وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید قرار گرفته است.

محمد رضا عالی پیام پس از آزادی در ماه گذشته با توجه به حرفه خود در عرصه شعر و شاعری و طنزپردازی شروع به برگزاری و شرکت در جلسات شب شعر و مراسم مربوطه کرده است و همین امر موجب احضار مجدد و پیاپی وی توسط وزارت اطلاعات شده است.

ماموران وزارت اطلاعات به وی اعلام کرده اند که حق شرکت در هیچ مراسم و جلساتی را ندارد، بلکه از گفتن شعر هم منع شده و نباید به هیچ عنوان شعری بنویسد!

همچنین درصورت شرکت در جلسات و سرودن شعر در هر قالب و مضمونی وی مجددا احضار و به زندان بازگردانده خواهد شد.